Tento obchod používa cookies a iné technológie, aby sme mohli zlepšiť Vaše skúsenosti na našich stránkach.

Kategórie

Kompletný katalóg v PDF

Výrobcovia

Odber noviniek

Obchodné podmienky pre nákup vo veľkoobchode spoločnosti Happy Pets s.r.o.

 

Pre nákup vo veľkoobchode spoločnosti Happy Pets s.r.o. platia nasledovné základné obchodné podmienky.

 

Definícia pojmov:

Odberateľ – právnická alebo fyzická osoba prevádzkujúca predajňu chovateľských potrieb, veterinárnu ambulanciu, salón pre psov, alebo internetový obchod zameraný na predaj chovateľských potrieb

Hodnota objednávky (suma ), hodnota tovaru (cena), ostatné ceny a poplatky – vždy uvádzané s DPH.

Rozvoz – doručenie tovaru na prevádzku autodopravou spoločnosti Happy Pets s.r.o.

Kuriér – doručenie tovaru prepravnou spoločnosťou DPD, 123 kuriér, SPS

Hmotnosť – hmotnosť objednaného tovaru aj s obalom

 

Objednávka

Tovar je možné objednať prostredníctvom obchodných zástupcov spoločnosti Happy Pets s.r.o., telefonicky na 0905 889 475, 0907 584 621, 046 549 74 65, sms na 0907 584 621, e-mailom na objednavky@happypets.sk alebo prostredníctvom portálu b2b.happypets.sk

 

Minimálna objednávka:

Minimálna objednávka nie je stanovená, stanovené sú len poplatky prislúchajúce výške objednávky a to nasledovne:

 

Rozvoz:

Minimálna objednávka pre bezplatný rozvoz podľa harmonogramu rozvozu je 120€.

K objednávkam s nižšou celkovou hodnotou ako 120€ je účtovaný manipulačný poplatok vo výške 6€.

 

Expresné doručenie prepravnou spoločnosťou:

Ceny za doručovanie tovaru prepravnou spoločnosťou sú určené na základe hmotnosti zásielky a hodnoty doručovaného tovaru. Ceny sú uvedené v prehľadnej tabuľke. V prípade rozdielu sumy expedovaného a objednaného tovaru Vás bude kontaktovať obchodné oddelenie. Zásielky nešpecifikované v tabuľke budú riešené individuálne a budú konzultované s odberateľom.

 

Prehľadná tabuľka poplatkov za rozvoz a expresné doručenie:

hmotnosť

1-30kg

31-50kg

51-100kg

101-150kg

151-200kg

rozvoz 1-120€

       6,00 €

       6,00 €

       6,00 €

       6,00 €

       6,00 €

rozvoz nad 120€

           -   €

           -   €

           -   €

           -   €

           -   €

kuriér 1-150€

       6,00 €

       9,00 €

    15,00 €

    24,00 €

    30,00 €

kuriér 151-220€

           -   €

       6,00 €

    12,00 €

    18,00 €

    24,00 €

kuriér 221-300€

           -   €

           -   €

       6,00 €

    12,00 €

    18,00 €

kuriér nad 301€

           -   €

           -   €

           -   €

       6,00 €

    12,00 €

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

 

Platobné podmienky:

Tovar doručený rozvozom alebo prepravnou spoločnosťou je splatný pri doručení tovaru a to v hotovosti na základe doručenej faktúry a dokladu o zaplatení vystaveného z registračnej pokladne, v prípade doručenia prepravnou spoločnosťou na základe dokladu vystaveného prepravnou spoločnosťou.

 

 

Platba bankovým prevodom so splatnosťou 7 dní je možná na základe dohody so zástupcom spoločnosti Happy Pets s.r.o. V prípade nedodržania splatnosti stráca odberateľ do budúcnosti nárok na možnosť úhrady tovaru bankovým prevodom!

V prípade nedodržania splatnosti bude odberateľovi účtovaný zákonný úrok z omeškania a to 0,5% za každý deň omeškania a bude vyfakturovaný v najbližšej faktúre vystavenej odberateľovi.

Tovar ostáva až do úplného uhradenia majetkom spoločnosti Happy Pets s.r.o.

 

Reklamácie chybne doručeného a poškodeného tovaru:

V prípade chybne doručeného tovaru, nedoručeného tovaru, poškodeného tovaru alebo chýbajúcich súčastí tovaru je potrebné túto skutočnosť nahlásiť do 2 pracovných dní a to telefonicky na číslo 0905 889 475, 0907 584 621, 046 549 74 65 alebo e-mailom na reklamacie@happypets.sk, pri reklamácie je potrebné uviesť číslo faktúry a tovar alebo súčasti ktoré nezodpovedajú dodaciemu listu. Reklamácie nahlásené po tomto termíne nebudú akceptované! Reklamácie krehkého tovaru (akváriá, keramické dekorácie, produkty obsahujúce prvky z krehkého transparentného plastu) sú akceptovateľné len pri kontrole s prepravcom. Reklamácie nahlásené neskôr nebudú akceptované!

 

Reklamácie predaného tovaru:

V prípade reklamácií od konečných spotrebiteľov je potrebné priložiť doklad o predaji tovaru, vyplnený záručný list, vyplnený reklamačný protokol s popisom o akú reklamáciu sa jedná. Reklamovaný tovar musí byť náležite očistený  ak je uvedené v záručných podmienkach tak aj s obalom prislúchajúcim tovaru. V prípade nedodržania vyššie uvedených náležitostí nebude reklamácia posúdená! Reklamovaný tovar je možné doručiť do sídla spoločnosti prostredníctvom zástupcov spoločnosti Happy Pets s.r.o., alebo prostredníctvom pošty a kuriérov. Spoločnosť Happy Pets s.r.o. si vyhradzuje 15 dní na posúdenie reklamovaného tovaru a zaväzuje sa   tento doručiť na prevádzku s najbližšou objednávkou odberateľa. V prípade urgentného doručenia reklamovaného tovaru bude tento zaslaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti na základe žiadosti odberateľa, odberateľ v tomto prípade hradí náklady na doručenie tovaru vo výške 6€. Oprávnené reklamácie sú primárne riešené opravou alebo výmenou tovaru. V príde že reklamáciu tovaru nie je možné vyriešiť opravou alebo výmenou tovaru, na tovar bude vystavený dobropis a to vo výške sumy zodpovedajúcej cene tovaru vo faktúre ktorá bola vystavená ako posledná pred predajom reklamovaného tovaru.

 

Harmonogram rozvozu pre rok 2020:

V harmonograme sú uvedené orientačné trasy, do trás spadajú aj iné blízke mestá a obce ktoré nie sú v tabuľke uvedené. Trasy sú orientačné, termín rozvozu sa môže zmeniť v závislosti od štátnych a cirkevných sviatkov ako aj od vyťaženia rozvozových áut. Harmonogram tvorí samostatnú prílohu obchodných podmienok. Aktualizácie harmonogramu budú zverejnené na b2b.happypets.sk

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.8.2020.

 

Pre vyjadrenie súhlasu s OP prosím stiahnite a doručte podpísaný dokument, ktorý stiahnete na tomto odkaze.